ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
İş Sağlığı ve Güvenliğini işyerindeki tüm çalışma koşullarında, ortamlarında ve uygulamalarında, kullanılan teknoloji ve yöntemlerinde birinci öncelikli olmasını amaçlamak,
Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmek amacıyla muhtemel risk noktalarının tespit edilerek, önleyici yaklaşımları benimsemeyi, düzeltici ve önleyici faaliyetleri tüm mevzuat ve standartlara uyarak uluslararası uygulamaları hayata geçirmek,
Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,
Tüm çalışanların, çalışma alanlarındaki kişi, kurum ve iş ortaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorumluluklarının farkında olmalarını, işyerinde ve işyeri dışında uygulanacak kuralları da benimsemelerini teşvik etmek ve bilinçlendirmek,
Ülkemizde yürürlükteki Mevzuatlar, yasal şartların ve üyesi olduğumuz kuruluşların tüm gereklerini yerine getirmek ve şartlarına uymak, 
İSG yönetim sistemi standardına ve şartlarına uymak ve sürekli geliştirmek,
İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,
Çevre boyutlarımızdan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ,
İlgili çevre mevzuatı gerekliliklerini ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
Faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevrenin korunması amaçlamak,
Çevre performansının arttırılması için Çevre yönetimi sistemini sürekli iyileştirmeyi, yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

KALİTE POLİTİKASI ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI